Kasutustingimused

Digipeegel keskkonna kasutamisega (sh kasutaja loomisega, sisse logimisega) Sa

Sul on õigus oma nõusolekust taganeda ning esitada sooviavaldus enda postitatud andmete kustutamiseks. Selline tegevus võib mõjutada koolipidajate digiplaane, seetõttu kooli esindajatel on vajalik koolipidaja nõusolek koolipidaja digiplaaniga seotud andmete (sh sinna kuuluvate kooli digiplaanide ja raportite) või mistahes nende osade eemaldamiseks või kustutamiseks.

Küsimuste puhul kontakteeruda Romil Rõbtšenkoviga, romil.robtsenkov@tlu.ee.

* Käimasolevate teadusuuringute eesmärk on luua innovaatilisi lahendusi ja tõendipõhiseid strateegiaid hariduses. Seejuures teostada haridusuuringuid, lõimides hiljutised arengud kasvatusteadustes ning kognitiivses ja arengupsühholoogias innovaatiliste lahendustega IT sektorist. Teadustööks kasutavale andmestikule omavad ligipääsu ainult valitud Tallinna Ülikooli CEITER uurimisrühma liikmed, kes arendavad ning majutavad Digipeegel keskkonda.


 

By using Digital Mirror (incl. signing up, and signing in) you

These terms and conditions shall be governed by the material laws of Estonia. For any dispute the place of jurisdiction is Tallinn, Estonia.

You have the right to revoke your agreement and request for removing your posted data. This activity can result changes in school owners digital plan, therefore school representatives have to have an agreement with school owners for removing data which is connected to school owners digital plan.

For any inquiry, you can contact Romil Rõbtšenkov, romil.robtsenkov@tlu.ee.

* The aim of the ongoing scientific studies is to launch innovative solutions and evidence-based programmes for education as well as educational research through combining the latest developments in educational sciences and cognitive and developmental psychology with the innovations of the ICT sector. Only selected members of the CEITER research group of Tallinn University developing and hosting the Digital Mirror platform have access to the data.