Tarkvara ja e-teenused

Vaadata üle veebipõhiste õpikeskkondade kasutamine. Täiendada kodulehte vajaliku info ja linkidega.

08.2019

12.2020

Mõõdik Eesmärk
3.5 Tarkvara ja teenused, infosüsteemid B. Kooli tasandil on hakatud juurutama üksikuid lisateenuseid (nt veebipõhised õpikeskkonnad, blogid, raamatukogu infosüsteem).
Osakaal (%)
Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Kokku 100%