IT-juhtimine

IT-tegevust planeeritakse ja tulemuslikkust analüüsitakse iga-aastaselt. Kaardistatakse IT varad. Olemasolevate keskkondade aktiivsema kasutamise juurutamine.

08.2019

12.2020

Mõõdik Eesmärk
3.2 Digiseadmed B. Kool on hankinud 1-2 klassikomplekti kaasaegseid nutiseadmeid, on paika pandud reeglid nende laenutamiseks ja ka õpilaste oma nutiseadmete kasutamiseks. Esitlusvahendid (dataprojektor, IWB, TV) on olemas peaaegu kõikides õpperuumides.
3.3 IT-juhtimine B. Koolis toimub professionaalne IT-juhtimine. Kooli arengukava sisaldab IT osa, millest lähtutakse iga-aastase IT-eelarve koostamisel.
3.4 Kasutajatugi B. Koolis pakutakse õpetajatele mingil määral kas IT-kasutajatuge või haridustehnoloogilist tuge.
3.5 Tarkvara ja teenused, infosüsteemid B. Kooli tasandil on hakatud juurutama üksikuid lisateenuseid (nt veebipõhised õpikeskkonnad, blogid, raamatukogu infosüsteem).
Osakaal (%)
Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Kokku 100%