Kaasaegne digitaristu

Digitaristu arendamise käigus uuendatakse ja soetatakse juurde uusi digilahenduste kasutamiseks vajalikke seadmeid.

08.2019

12.2020

Mõõdik Eesmärk
3.1 Võrk ja digiturve C. Terve kool on kaetud uusima põlvkonna kiire Wifi-võrguga ja välisühenduse kiirust on tõstetud, võimaldades terve koolipere samaaegset intensiivset võrgukasutust, eraldi alamvõrgud on rajatud õpetajatele, õpilastele ja kooli külastajatele.
3.2 Digiseadmed B. Kool on hankinud 1-2 klassikomplekti kaasaegseid nutiseadmeid, on paika pandud reeglid nende laenutamiseks ja ka õpilaste oma nutiseadmete kasutamiseks. Esitlusvahendid (dataprojektor, IWB, TV) on olemas peaaegu kõikides õpperuumides.
3.3 IT-juhtimine B. Koolis toimub professionaalne IT-juhtimine. Kooli arengukava sisaldab IT osa, millest lähtutakse iga-aastase IT-eelarve koostamisel.
3.4 Kasutajatugi B. Koolis pakutakse õpetajatele mingil määral kas IT-kasutajatuge või haridustehnoloogilist tuge.
3.5 Tarkvara ja teenused, infosüsteemid B. Kooli tasandil on hakatud juurutama üksikuid lisateenuseid (nt veebipõhised õpikeskkonnad, blogid, raamatukogu infosüsteem).
Osakaal (%)
Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Kokku 100%