Digipädevuste arendamine

Veebipõhiste keskkondade ja digivahendite kasutamine vastavalt vajadusele. Kõigis õppeainetes ja ringide töös digipädevuste arendamine.

08.2019

12.2020

Mõõdik Eesmärk
1.2. Digipädevuste arendamine C. Valdav osa õpetajatest ja õpilastest on järjepidevalt ja kavakohaselt koolitatud kasutama kooli valitud veebipõhiseid keskkondi ja digivahendeid, mida rakendatakse igapäevaselt.
1.4. Õpilase roll B. Vähemalt veerand õpetajatest katsetab innovaatilisi õpistsenaariume ja metoodikaid, milles õpilased õpivad aktiivselt, loovalt, ettevõtlikult ja koostöös. Õpilastel võimaldatakse lähtuvalt oma huvidest ja võimetest kaasa rääkida õppe kavandamisel.
Osakaal (%)
Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Kokku 100%